• obsługa klienta: 605 266 512

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego ziarnko-kawy.com

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem 
ziarnko-kawy.com (Polityka Prywatności).

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


3. Administratorem danych osobowych Klientów  jest Usługodawcal - P.H. Grzegorz Szostek, ul. Ponurego 3, 26-110 Skarzysko-Kamienna NIP: 5981032900
4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów.

Zakres i cel zbieranych danych
5. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie, w szczególności:
a. w celu Rejestracji w Sklepie;
b. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;
c. w celu publikacji Treści.
6. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
7. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail .
8. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych wSklepie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.
9. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.
b. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,
c. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,
d. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
e. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
f. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu, w tym statystyk oglądalności podstron,
g. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.
10. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
a. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
b. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.
11. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Sklepu, przez pliki Cookies.
12. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
13. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
c. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
d. personalizację przekazów marketingowych,
e. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
14. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Prawa i obowiązki Usługodawcy
15. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
16. Dane teleadresowe przekazywane są firmie Poczta Polska wysyłki. Klient wybierając płatności elektroniczne jest odsyłany automatycznie do obsługi płatności elektronicznych firmy DotPay, Strona ta jest szyfrowana bezpiecznym certyfikatem SSL. Wszystkie dane (np. numer karty kredytowej, kod CVV, login, hasło), jakie podają Państwo na stronach operatora płatności są szyfrowane i pracownicy sklepu ziarnko-kawy.com nie mają do tego wglądu.
17. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji w Sklepie Internetowym.

Prawa i obowiązki Klienta
18. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, z wyłączeniem danych na które zostały wystawione dokumenty handlowe (paragon, Faktura VAT). W tym celu należy wysłać e-mail na adres:ziarnko.kawy@gmail.com zadzwonić pod numer telefonu +48 605266512
19. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: ziarnko.kawy@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu +48 605266512 i poinformować o cofnięciu zgody.
20. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
21. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Zabezpieczenie danych
22. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: ziarnko.kawy@gmail.com

SZYBKA PACZKA

Przesyłki docierają do 4 dni
 

SCRAPBOOKING

Zapakujemy twój prezent
skontaktuj się z nami
 

605 266 512

czynne: PN-PT 9.00 - 17.00
czynne: SO 9.00 - 14.00